G Suite for Education hết hạn dùng thử miễn phí

G Suite for Education hết hạn dùng thử miễn phí

G Suite for Education là một phiên bản miễn phí Google, dành cho cơ quan giáo dục đáp ứng được những yêu cầu do Google quy định. Các tổ chức giáo dục là các trường đại học, và các tổ chức giáo dục đại học phi lợi nhuận ở Hoa Kỳ và các nước khác sẽ là đối tượng được Google xem xét .

1. Tính năng G Suite for Education

Phiên bản này cung cấp miễn phí các tính năng của phiên bản G Suite Business. Ngoài ra sẽ có một số tính năng khác dành cho giáo dục.

2. Điều kiện sử dụng Google Education

Điều kiện để đăng ký sử dụng là tổ chức của bạn phải là một trong những loại sau:

  1. Cơ sở giáo dục từ lớp 12 trở lên, tổ chức phi lợi nhuận, được chứng nhận.
  2. Đối với các nước không thuộc Hoa Kỳ, mỗi quốc gia đều có yêu cầu riêng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem Chứng chỉ cho Bộ phần mềm Giáo dục .

Bạn đang sử dụng được một thời gian và bạn nhận được thông báo “thời gian dùng thử g suite for education của bạn đã hết” 

G Suite for Education hết hạn dùng thử miễn phí

3. Cách đăng ký Google Workspace for Education

Google yêu cầu bạn thông qua biểu mẫu để nộp hồ sơ cho Google xét duyệt. Nếu tên miền của bạn là của trường đại học , tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể gửi thông tin để Google xem xét. Đối với các nước không thuộc Hoa Kỳ, mỗi quốc gia đều có yêu cầu riêng. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tại đây 

Bạn là doanh nghiệp, chắc chắn bạn không đủ điều kiện sử dụng g suite for education. Bạn chỉ có thể đăng ký được các bản thương mại chẳng hạn G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise. 

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm các vấn đề khác, vui lòng liên hệ chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ của Google, Microsoft và Zoho.